ICO-FB Facebook     ico-yt Youtube     ico-poczta Kontakt

Newsletter
O Firmie

 

logo-ofirmie

Naszą  specjalnością  jest wentylacja, klimatyzacja oraz ogrzewanie budynków. Poprzez rekuperację potrafimy odzyskać ciepło z usuwanego powietrza w wentylowanym budynku, potrafimy zagospodarować ciepło odpadowe oraz zgromadzone w gruncie, wodach powierzchniowych, powietrzu atmosferycznym na cele ogrzewania budynku bądź też produkcji ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pomp ciepła. Energia i promieniowanie słoneczne również nie są nam obce, potrafimy wykorzystać je do produkcji ciepłej wody użytkowej.   

Jesteśmy oddziałem producenta central Ekozefir, który od 1997 roku zajmuje się instalacjami wentylacyjnymi.

Ciągle wzbogacamy naszą  ofertę  w  zakresie  asortymentu  związanego  z  ogólnie  pojętą  klimatyzacją
i wentylacją. Na szczególną uwagę zasługują produkty takie jak: centrale wentylacyjne, pompy ciepła, węzły ciepła, centralne odkurzacze, czy systemy solarne.

DSC 02011

Czym się zajmujemy?

Oferujemy  naszym  klientom  do  nowoczesnych   domów   jednorodzinnych,  budynków  wielorodzinnych
i biurowych oraz hal przemysłowych:

  • analizy kosztów eksploatacji,
  • dobór urządzeń,
  • projektowanie instalacji,
  • dostawę urządzeń do wykonanych projektów,
  • montaż urządzeń przez osoby posiadające certyfikat APS,
  • przeglądy gwarancyjne,
  • przeglądy i naprawy pogwarancyjne.

Naszym klientom zwracamy uwagę, że odpowiedni dobór urządzeń zapewnia niskie koszty eksploatacji budynków i ma wpływ na  ochronę środowiska. W przeważającej większości obiektów ponad połowę kosztów eksploatacji stanowią wydatki na ogrzewanie, chłodzenie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Potrafimy odzyskiwać i wykorzystać energię z procesów technologicznych w przemyśle.

Zapraszamy do współpracy inwestorów, projektantów, wykonawców i inspektorów nadzoru.

Proponujemy inwestorom sprawdzenie charakterystyki energetycznej budynków, aby mogli porównać energochłonność wybranego projektu architektonicznego z dzisiejszymi wymaganiami normatywnymi. Przedstawiamy dodatkowo analizę o ile zmniejszy się zapotrzebowanie na energię, gdy wprowadzimy zmiany w przegrodach budowlanych lub zastosujemy dodatkowo wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.  Na  podstawie  takiego  opracowania  inwestor  poznaje  zapotrzebowanie  na energie na cały rok
i optymalną moc źródła ciepła. W wielu przypadkach mamy możliwość zmniejszenia mocy źródła ciepła nawet 3-krotnie. Dla wariantu z pompą ciepła ma to ogromny wpływ na koszty inwestycji. Przygotowujemy analizy kosztów produkcji ciepła z różnych paliw przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych na rynku urządzeń. Mając powyższą wiedzę możemy z dużą dokładnością oszacować roczne koszty eksploatacji budynków przed ich oddaniem do użytku. 

 

Wszystkim zainteresowanym przedstawimy dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania.

slide04

 

 

 

Jesteśmy blisko Ciebie