ICO-FB Facebook     ico-yt Youtube     ico-poczta Kontakt

Newsletter
Kolektory

Kilka słów o kolektorach słonecznych

Wykorzystywane obecnie przez nas źródła energii są ograniczone, co wpływa na wysokie koszty ich eksploatacji. Aby je zmniejszyć  i utrzymywać na niskim poziomie oraz chronić środowisko, należy optymalnie wykorzstywać dostępną energię. Z tego powodu warto stosować w największym możliwym zakresie energię ze źródeł odnawialnych...

więcej>

 

System solarny ROTEX Solaris

Innowacyjny bezglikolowy i bezciśnieniowy system ROTEX Solaris, składający się z płaskich kolektorów słonecznych o wyjatkowo wysokim współczynniku sprwaności cieplnej w połączeniu z szybkim bezpośrednim gromadzeniem uzyskanego cipła w zbiorniku buforoym ROTEX Sanicube Solaris, wykorzystuje koncepcję budowy bufora, która róźni się znacząco od standardowych systemów...

więcej >