ICO-FB Facebook     ico-yt Youtube     ico-poczta Kontakt

Newsletter
Bufory ciepłej wody ROTEX

Bufor ciepłej wody jest połączeniem bufora ciepła i przepływowego podgrzewacza wody.

Bufory ROTEX Sanicube Solaris oraz ROTEX HybridCube można podgrzewać, alternatywanie do zewnętrznych generatorów ciepła, równieź za pomocą energii słonecznej. Cały bufor podgrzewany jest w zależności od wartości uzysku solarnego. Zgromadzone ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania ciepłej wody oraz jako wsparcie ogrzewania. Duża łączna pojemność akumulacji pozwala na tymczasową pracę bez wpływu nasłonecznienia.

Wszystkie funkcje grzewcze i ciepłej wody użytkowej bezpośredniego obiegu grzewczego, podłączanego w ramach opcji mieszanego obiegu grzewczego oraz obiegu ładowania bufora są realizowane przez regulator wbudowany w generator ciepła.
W przypadku buforów ROTEX Sanicube ustawienia, wskazania i funkcje ogrzewania solarnego są realizowane np. za pośrednictwem stacji regulacyjno-pompowej RPS3.
W przypadku podłączenia do systemu buforowego ROTEX HybridCube pompy ciepła ROTEX ustawienia i regulacji ogrzewania solarnego dokonuje się w uzupełnieniu do stacji regulacyjno-pompwej RPS3, za pomocą regulatora wbudowanego w pompę ciepła.

Jeżeli jako zewnętrzny generator ciepła stosowany jest system pomp ciepła ROTEX, podstawowym buforem ciepłej wody może być tylko ROTEX HybridCube.

 

       
ROTEX Sanicube      ROTEX HybridCube     Solarny moduł regulacyjno-pompowy RPS 3