ICO-FB Facebook     ico-yt Youtube     ico-poczta Kontakt

Jak działa wentylacja z odzyskiem ciepła?

Powietrze świeże czerpane jet z zewnatrz i dostarczane do centrali wentylacyjnej przewodami. Podczas przejścia przez wymiennik odzysku ciepła powietrze podgrzewa się od cieplejszego powietrza usuwanego i dostarczane jest do pomieszczeń kanałami wentylacyjnymi. Wyciągane ciepłe powietrze z pomieszczeń trafia innymi kanałami wentylacyjnymi do centrali i podczas przejścia przez wymiennik odzysku ciepła powietrze usuwane oddaje ciepło do zimnego powietrza świeżego, po czym wyrzucane jest z budynku.
Trójnik wyboru czerpni, który mieści się przed centralą wentylacyjną umożliwia przełącznie pomiędzy czerpaniem powietrza z czerpi ściennej lub z czerpni gruntowej (poprzez gruntowy wymiennik ciepła GWC).